Er iPadene sikret med nettverksfilter?

For de minste elevene - elevene på 1.-4. trinn er det lagt inn et nettverksfilter for å hindre uønsket innhold fra internett i å dukke opp på skolens iPad. Et filter vil aldri gi 100% beskyttelse, men vil gi en stor grad av beskyttelse. De større elevene har ikke noe nettverksfilter. Årsaken til dette er at nettverksfiltre også kan begrense tilgang til nettsider som ikke har noe uheldig innhold. Samtidig skal elevene kontinuerlig lære om nettvett og hvordan man skal håndtere de store informasjonsmengdene som ligger tilgjengelig.

Jeg har glemt koden min!

Hvis du har glemt koden på iPaden eller koden for å endre restriksjoner, kan IT-ansvarlig på skolen din slette koden fra skolens administrasjonssystem.

Dette forutsetter at iPaden er på nett. Det er dessverre ofte ikke tilfellet etter at iPaden har blitt restartet.

Dersom iPaden ikke får koblet seg til nett, eller den er blitt deaktivert, må IKT-ansvarlig låne enheten for å få fjernet koden. I de fleste tilfeller ordner dette seg greit, men i enkelte tilfeller vil alt innhold på iPaden bli slettet. Skolens apper vil i såfall automatisk dukke opp igjen.

Vi anbefaler at elever lagrer alt innhold de ønsker å ta vare på i skyen på OneDrive. Alle elever har mulighet til å lagre 1 TB data der, og kontoen vil følge eleven helt til den går ut av 10. trinn eller flytter ut av kommunen.

Trenger eleven Apple-ID?

Nei. Eleven trenger ikke å ha egen Apple-ID. Alle skolens apper vil fungere fint uten Apple-ID.

Det er likevel noen fordeler med Apple-ID.

1. Enheten kan synkronisere innhold med andre iPader eller iphones.

2. Bilder og en del apper kan automatisk få sikkerhetskopiert innholdet til iCloud.

Selv om iCloud kan brukes til sikkerhetskopi, har den en begrensning på 5GB. Det fylles fort opp. Vi anbefaler derfor at elevene bruker OneDrive til å lagre ting de ønsker å beholde. OneDrivekontoen gir 1TB gratis lagring for elevene, og kontoen følger eleven ut 10. trinn eller til eleven flytter ut av kommunen. Det trengs ingen Apple-ID for å lagre til One Drive.

Hva er Office 365, OneDrive og FEIDE?

Elevene har tilgang på Office 365. Det innebærer at de kan ha full Officepakke både på telefon, nettbrett, PC og MAC, så lenge de er elever i Øyer Kommune. OneDrive er en del av Office 365, og gir mulighet for skylagring av store mengder data. Vi anbefaler at elever lagrer ting de vil ta vare på i skoleløpet på OneDrive.

Innlogging til OneDrive skjer med elevens e-postadresse. Den er vanligvis på formen fornavn.mellomnavn.etternavn@dig3.no. Passordet er det samme som eleven bruker på FEIDE.

FEIDE er en felles elektronisk ID for elever og lærere, og brukes i de fleste kommuner i Norge. Elevene logger inn i FEIDE med sitt brukernavn og FEIDE-passord. Ta kontakt med kontaktlæreren til eleven, hvis du ikke husker ditt brukernavn eller passord.

Se forøvrig skoleportalen for Dig3-samarbeidet (Gausdal, Lillehammer og Øyer).

Hvordan aktiverer jeg skjermtidsbegrensning?

Du kan aktivere skjermtidsbegrensning, slik at iPaden ikke kan brukes på et bestemt tidsrom. Det kan feks være fra skoleslutt og frem til foresatte kommer hjem fra jobb, eller om kvelden eller natten. Husk at du aldri må aktivere "Appgrenser", da dette kan gå utover arbeidet på skolen.

Bruksanvisning for å aktivere skjermtid ligger her (DOC) (PDF)

Har eleven egen e-postadresse?

Ja, gjennom Office 365, får alle elever tildelt en epostadresse når de er aktive elever i Øyer Kommune.

Adressen er på formen fornavn.mellomnavn.etternavn@dig3.no

Denne epostadressen benyttes for å logge seg inn og få full tilgangtil Office365. E-posten dukker opp på Mail-appen hos elevene hvis de har lagt inn passordet. Det er kun elever fra 5. trinn og oppover som har tilgang til Mail-appen på iPaden sin, men mailadressen er likevel aktiv helt fra 1. trinn. Elevene i alle aldre kan også logge inn i mailen fra onlineversjonen av Office 365. Dette har ikke kommunen mulighet til å begrense.