Øyer statsallmenning utgjør et areal på 430 000 mål - hvorav 200 000 mål snaufjell, 180 000 mål bjørkeskog og 50 000 mål barskog. Ca 600 småviltjegere og 200 storviltjegere finner veien til Øyerfjellet hvert år. Mer informasjon om regler, jaktkort m.m. finner du på Fjellstyrets og Øyer tretten JFF's sider.