Vi tilbyr gravide og partnere informasjon og veiledning om svangerskap, fødsel og det å bli foreldre. Jordmor følger dere fra tidlig i svangerskapet til hjemkomst fra barselavdelingen. 

Bestill time
Bestill time hos jordmor på tlf. +47 482 65 019
 
Åpningstider på telefon
Mandag-fredag kl. 10.00-14.00
 

Jordmortjenesten er et gratis tilbud for alle gravide i Øyer kommune. Alle gravide er anbefalt å følges opp gjennom svangerskapet. Du velger selv om du vil gå til fastlege, jordmor eller i kombinasjon. Jordmor gir helsehjelp gjennom svangerskapet, i forbindelse med fødsel og i oppstart av barseltiden. Jordmor sin oppgave er å ivareta friske kvinner med normale svangerskap og indentifisere risikogravide. 

Ta gjerne kontakt tidlig i svangerskapet for samtale og kontroll. 

Svangerskapskontroller

 • Alle friske gravide er anbefalt å følge et standard oppfølgingsprogram. Programmet kan du lese her: https://www.helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller
   
 • Første svangerskapskontroll
  Bestill første time hos jordmor i uke 6-14 eller når du selv føler behov. Første konsultasjon varer i inntil 60 minutter. Første gang du er hos jordmor eller fastlege får du et helsekort for gravide. Det skal du ta med på hver kontroll sammen med en urinprøve. 
   
 • Dette gjør vi på en vanlig kontroll:
  - Samtale om helse og trivsel. 
  - Jordmor lytter på babyens hjertelyd, fra ca uke 15. 
  -  Måler livmorens vekst fra uke 24
  - Måler blodtrykk. 
  - Urinprøve. 
  - Vurdere vektoppgang, blodprøver og eventuell hevelse i kroppen. 
  - Undersøker hvordan babyen ligger, fra ca uke 32. 
  - Samtale om babyens og dens aktivitet. 
   
 • Det du er opptatt av 
  Jordmor gir informasjon om aktuelle tema. Det er også tid til å snakke om det du er mest opptatt av eller bekymrer deg for. Ingenting er dumt å spørre om. Jordmor har taushetsplikt. Det brukes tolk ved behov. 

Hjemmebesøk

Jordmor tilbyr hjemmebesøk til alle fødende som ønsker. Tema er fødselsopplevelse, mor og barns helse og amming. Det er flott om både mor og far er til stede under hjemmebesøket. 

Nyttige sider og apper for deg som er gravid

Helseoversikt, appen som følger graviditeten og småbarnslivet. Den finner du i App Store og Google Play.

Amming: Helsenorge og Ammehjelpen .
 
Gravides kosthold: Matportalen  og Helsenorge .
 
Medikamentbruk i svangerskapet: Relis og Trygg Mammamedisin.
 
Mental helse i svangerskapet: Landsforeningen 1001 dager og Stinesofiestiftelsen. Det finnes også en app som heter Mamma Mia.
 
Fødsel: Latens.no.
 
Bekkensbunntrening: Vulva.no og Bekkenhjelp.no