Utenom offentlig program har disse lag og foreninger møter i prestegården:

 

11.juni – Øyer Sanitetsforening v/Monica Brugger.

 

18.juni – Lions - v/Simen Ensby.

 

19.juni – Øyer Bygdekvinnelag v/Astrid Stubrud.

 

20.juni – Tretten Sanitetsforening v/Grete Holst.