Bakgrunnen for tiltaket er kaffens mange gode egenskaper.  Foruten den oppkvikkende kortsiktige effekten, gir kaffe også flere helsemessige gevinster på lenger sikt. "- Kaffe står utrolig nok for over 60 prosent av antioksidantene vi får i oss i det norske kostholdet. Fem kopper om dagen beskytter mot mange utbredte sykdommer", forteller forskning.no. Her fortelles det blant annet at kaffe reduserer risikoen for diabetes 2, og de svarte bønnene skal også være bra for korttidsminnet, noe som naturlig nok er interessant for kommunen som arbeidsgiver. Samtidig er tidligere studier, som antydet at det var stoffer i kaffe som kunne øke risikoen for kreft, nå tilbakevist. Tvert imot viser nyere undersøkelser at kaffe motvirker ikke bare kreft, men også blant annet Parkinsons sykdom.

Det er en kjent sak at i kommunale lokaler drikkes det adskillige liter med kaffe i løpet av et år. Men ikke alle er oppe i de anbefalte fem kopper om dagen. I Øyer legges det derfor opp til at kaffedrikkingen skal økes.

Nyordningen består i fri bruk av alle kaffemaskiner og kaffetraktere på kommunens regning, kompensert med innføring av et fast trekk i lønna på kr. 150 per mnd. for hver kaffedrikkende ansatt. Dette mener ledelsen vil oppmuntre til ytterligere kaffedrikking. Tanken er at fordi kaffen allerede er betalt, vil enhver god øyværing ønske å få valuta for pengene sine, og dermed ta en kopp eller to ekstra. - Samtidig vil kommunen ha en forutsigbar og sikker inntektskilde, og ved det oppnå bedre økonomistyring med hensyn til kaffeutgiftene.

Tiltaket innføres foreløpig bare i rådhuset, men utvidelse til øvrige arbeidsplasser i kommunen vil bli vurdert.

Kaffe - Blid