Råd for befolkningen generelt

For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene særlig viktige!

 • Dere som bor sammen kan omgås normalt.
 • Du kan ha besøk, men få av gangen.
 • Du kan gå ut, men hold avstand til andre.
 • Friske barn kan være sammen i små grupper.
 • Husk god hånd- og hostehygiene!
 • Unngå hilsing og klemming utenfor hjemmet.
 • Unngå stigmatisering og utestenging.

 

Når skal du bli hjemme?

Luftveisinfeksjon

Til deg som har luftveisinfeksjon, men ikke påvist korona:

 • Hold deg hjemme fra du merker symptomer på luftveisinfeksjon, til minst ett døgn etter du er helt frisk, eller til du har fått negativet prøvesvar.
 • Hold avstand til andre i hjemmet.
 • De du bor med er ikke i karantene, men de skal følge med på egen helse. Hvis de får symptomer, skal de holde seg hjemme.

Hjemmekarantene

Til deg som er frisk, men er satt i hjemmekarantene etter reise eller nærkontakt med en med påvist korona:

 • Dere som bor sammen bør holde dere unna hverandre så godt dere kan, unngå hjemmebesøk.
 • Ikke gå på skole eller jobb.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Du kan gå på tur alene med veldig god avstand til andre.
 • De du bor med er ikke i karantene.
 • Negativ test vil ikke forkorte karantene.
 • Hvis du har en samfunnskritisk stilling kan du delvis bli fritatt.
 • Hvis du som er nærkontakt får symptomer på luftveisinfeksjon skal du over i hjemmeisolering.

Hjemmeisolering

Til deg som har påvist korona og er satt i hjemmeisolering:

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet før legen sier du er smittefri.
 • Hold helt avstand til andre i hjemmet.
 • Hvis mulig, bruk eget rom og bad.
 • Vask overflater hyppig.
 • Noen må hjelpe deg å handle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på helsetilstanden din.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.

Testing for korona

Trenger du akutt helsehjelp?

Er du akutt syk og ikke får tak i fastlegen din, ring legevakten på tlf 116117. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først.

Dersom liv og helse er i fare, ring 113.

Testing

Du kan selv bestille testing. Her kommer du direkte til digital bestilling: Klikk her

Eller du kan ringe tlf. 480 75 383 hverdager kl. 8 - 10.30.

Mer informasjon finner du på Folkehelseinstituttes hjemmesider.

Testing for korona i Øyer kommune

Testing av korona er ikke et drop-in tilbud, du må først bestille time.

Venter du på prøvesvar?

Alle som blir testet vil få beskjed om prøvesvaret er positivt eller negativt. Svaret finner du ved å logge inn på www.helsenorge.no. Fastlegen vil også få beskjed så fort prøvesvaret er klart. 

Til alle som reiser til Norge

Til alle som reiser til Norge

Vi ber alle reisende bidra til å begrense risikoen for smitte med covid 19 i Norge.

Norske helsemyndigheter anbefaler at de som har symptomer eller mistenker at de har vært i kontakt med smitte, og de som har vært i røde land, lar seg teste for covid-19 når de kommer til Norge.

Testen er frivillig, og gratis for den som testes. Testing skjer ved testsenteret på ankomststedet.

Du kan være smittet selv om testen er negativ. Derfor gjelder karantenereglene uansett. Dersom du kommer fra land der det kreves karantene, må du altså være i karantene selv om du tar testen.

Svar på testen vil foreligge senest innen 3 dager. Dersom testen viser at du har covid-19, vil du bli kontaktet og fulgt opp av helsetjenesten i kommunen hvor du bor, eller oppholder deg som turist. Derfor er det nødvendig at du oppgir bo- eller oppholdssted med adresse og telefonnummer.

Vi har ikke kapasitet til å gi ut alle negative prøvesvar. Dersom du ikke har hørt noe fra oss i løpet av 3 dager, betyr dette at testen din er negativ.

De som er fast bosatt i Norge kan likevel finne testsvaret på Min side, HelseNorge.no. Reisendde som ikke er bosatt i Norge vil i en del kommuner få tilsendt en påloggingslenke på SMS. Det tilbys ikke support ved innloggingsproblemer. Alle som får påvist covid-19, blir kontaktet av helsetjenesten og fulgt opp.

Testesnteret tilbyr kun test.

Kontakt lege hvis du føler deg syk. Personer bosatt i Norge kontakter fastlege eller legevakt. Reisende som bor i andre land skal ta kontakt med legevakt på telefon 116117, hvis de blir syke.

Testsenteret må prioritere hvem som blir testet, dersom mange ønsker å bli testet samtidig. Personer med tegn på sykdom, eller som vet at de har vært i kontakt med andre med covid-19, vil bli prioritert.

Takk for at du lar deg teste!

Bjørn Guldvog

Helsedirektør.