Karen Marie har vært konstituert i stillingen fra 1. januar i år, og kom fra PLO stabsstilling som fagutviklingssykepleier / kvalitetskoordinator. Før dette har hun lang ledererfaring bl.a. som avdelingsleder for Hjemmetjenesten, som på den tiden også hadde ansvar for bofellesskap.

Karen Marie har takket ja med glede og ser fram til å bidra aktivt for at tjenestetilbudet skal utvikles og innoveres enda mer.