Kartverket presiserer:

  • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.
    • Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020.
  • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.
    • Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektroniske eller på papir i denne perioden
  • I tillegg anbefaler Kartverket, at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysingen innen 29. november 2019.  

 

DISSE DATOENE MÅ IKKE FORVEKSLES!

 

Les mer: https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/nedetid-matrikkel-grunnbok-2019/