Kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer og Lillehammer deltar som en gruppe i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. På kickoff-dagen for Velferdsteknologiens ABC hadde vi forelesere fra Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem (Målfrid Schiager), PA Consulting (Grete Kvernland-Berg) og Fylkesmannen i Oppland (Åse Kongsvold).

Nå starter ABC-grupper opp i alle kommunene så raskt som mulig etter inspirasjonsdagen – for som en deltaker sa: Inspirasjon er ferskvare!

Kickoff Velferdsteknologiens ABC