Noen synes den nesten to meter høye planten med lilla blomster er vakker, og det er ikke lenge siden den ble byttet blant medlemmer i hagelag. Nå tar den helt overhånd og truer både jorder og hogstfelt. Planten trives veldig godt langs bekker og i vegkanter, og sprer seg ved å skyte ut frøene i flere meters bredde. Den er en trussel mot andre plantevekster, og den hører ikke naturlig hjemme i den norske floraen. Det er derfor viktig å bli kvitt plantene før de setter frø. Kjempespringfrø er rangert med høg risiko i svartelista.

Her finner du nærmere informasjon om planten kjempespringfrø fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi): Om kjempespringfrø