Kjørkjebakken er stengt i vegkrysset med Øvregate fra og med tirsdag 12.april frem til medio mai grunnet beggearbeider ved sjukeheimen.

Adkomst til sjukeheimen, legekontoret og Bekkevegen skjer fra Doktorbakken ved Statoil.

Kjørkjebakken er åpen for gående.