For 2023 er klageperioden fra du mottar skatteseddel fram til 12.april. Klagen må sendes skriftlig og den bør inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener at den fastsatte taksten er feil. Sendes på e-post til postmottak@oyer.kommune.no eller til Øyer kommune, Eiendomsskatt, Postboks 4, 2637 Øyer.