Onsdag 5. august 2015 arrangeres Klimapilegrim 2015.

Kl 14.00                                                                                           
Start på Kjørkjehaugen. Overlevering av stafettpinnen fra foregående etappe.
Hilsen fra  Øyer kommune v/ordfører Mari Botterud.
Utdeling av turmat fra Tine Meieriet Frya.                                
Ta med gode turklær-/sko og drikke.

Skogens og vatnets poesi                                                                                      
Meditative pauser v/ menighetspedagog Trond Klaape.

Ca kl 18                                                                                                           
Ankomst Sygard Skåe. Gudstjeneste på det gamle kirkestedet. Medvirkende: sokneprest Øyvind Sagedal, biskop Solveig Fiske, kantor Kari Irene Lien, medlemmer fra Liturgisk kor i Øyer.

Arrangør:        
Øyer og Tretten menigheter i samarbeid med Klimapilegrim 2015,                      
Sygard Skåe og støtte fra Tine Meieriet Frya.

Øyer og Tretten kirkelige fellesrådhttp://www.designbasen.no/getfile.php/Bilder_Designbasen%20brukere/Bilder/Firma/Prosjekt/BH_TINE_logo_600x450.jpg