Klubben som ordfører Mari Botterud bruker i Øyer og klubben som stortingspresidenten bruker er begge laget av Thomas (tidl. Torgeir) Gillebo. Nå viser det seg at den tidligere presidenten Harry Truman også fikk en lignende klubbe av Gillebo.

Du kan lese mer om dette på NRK Hedmark og Oppland sine nettsider;

Denne klubba fikk Harry Truman av Thomas fra Øyer