Vi har ikke funnet noen spesiell årsak til den urene prøven, men har etter de tiltak som er nevnt over og i samråd med Mattilsynet funnet det forsvarlig å oppheve kokevarselet.

Vi beklager det inntrufne og de ulemper dette måtte ha medført dere som abonnenter. Vi arbeider kontinuerlig for at slikt ikke skal skje, men når det først inntreffer må vi iverksette  nødvendige tiltak for å sikre at det ikke medfører helsemessige problemer for abonnentene våre.

 


 

Øyer kommune har i dag fått beskjed fra laboratoriet om at det er oppdaget 1 e-coli i drikkevannsprøver fra Tuterud Høydebasseng. Inntil videre innføres kokepåbud for drikkevann i området som forsynes av dette høydebassenget. Dette gjelder alle abonnenter i Tuterudvegen, Kveinnvegen, Kneika, samt Stavsvegen med unntak av adressene 1- 10, 12, 14, 16 og 18.

Alle beboere i disse områdene varsles også spesielt med varsel i postkassa.

Det er igangsatt klorering av drikkevannet både lokalt fra bassenget og ved Tretten vannverk. Alle abonnenter på Tretten samt Øyer sørover til Tingberg i Øyer, vil derfor merke dette med klorsmak i vannet inntil det blir friskmeldt.

Vi beklager det inntrufne og vil arbeide for at dette blir rettet så snart som mulig.

Ved evt. spørsmål, ta kontakt med undertegnede eller vaktelefonen 97 58 42 40.

Per Georg Svingen, virksomhetsleder VA, tlf. 90 70 46 04