Hvis du samler nok underskrifter, må kommunen eller fylkeskommunen du bor i vurdere saken din. Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket.

Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år.

minsak.no.jpg