Ordføreren orienterer om driften ved anlegget, og frisklivskoordinator Tone Karlsen forteller om sitt arbeid ved Frisklivssentralen, før turen går videre langs den nye gang- og sykkelvegen og opp Kjørkjebakken til sjukeheimen. Her blir det underholdning, og Ole Hageløkken forteller om utbyggingsplanene. Videre går turen til Moksaparken, der det blir orientering om påbegynte planer om kunst som næringsutvikler. Så går turen til Bådstø - og kaffe, vafler og underholdning. På tilbakeveien følges gangveien gjennom Tretten sentrum, med stopp på Cadillac Diner.

De som står i bresjen for arrangementet er Øyer eldreråd ved Gerd Hausstätter, Frivillighetssentralen ved Arnhild Nachtnebel, og ordfører Mari Botterud.

Bygdas pensjonister og andre som ønsker å være med, er velkomne!