Øyer kommune fikk den 21.12 tildelt kr. 1.683.000,- i kommunal kompensasjon til næringslivet, relativt sett lite i forhold til det behovet vi vet reiselivet har i Øyer. I tillegg har vi kr. 90.000,- i rest fra forrige runde, slik at vi har kr. 1.773.000,- til utdeling nå. Det jobbes aktivt videre for at Øyer skal komme enda bedre ut i en eventuell neste runde.
Vi forsøker å disponere disse midlene under en annen forordning enn BAGATELLMESSIG STØTTE, slik at grensen for maksimalt 200.000,- Euro i støtte de 3 siste årene ikke gjelder.
 
Det er mulig å søke på midlene via www.regionalforvaltning.no, søk opp Øyer kommune - Kommunal Covid-19 kompensasjonsordning DESEMBER 2021.