Formålet med tilskuddet er å styrke grunnlaget for videreutvikling av eksisterende aktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i Øyer kommune. 

Fristen for å søke om kommunale kulturmidler er 1. april.
Det benyttes elektronisk søknadsskjema som du finner her.

Retningslinjer for tildeling av Øyer kommunens kulturmidler. (DOC) (PDF)