Formål
Kommunalt foreldreutvalg, KFU, er et samordnende og koordinerende organ for foreldrerådene ved alle grunnskolene i kommunen og har som formål å fremme gode skoler, gjennom godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, skoleadministrasjonen og politisk beslutningsorgan i kommunen.
KFU skal bistå og styrke FAU-arbeidet ved de ulike skolene og legge til rette for økt foreldreengasjement. 
KFU samarbeider med skolene om storforeldremøte og gir felles innspill til kommunen i skolepolitiske saker.