Øyer kommune har startet arbeidet med kommunedelplan for veg vann og avløp. Forslaget til planprogram sendes nå på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, og legges samtidig ut til offentlig ettersyn.
Planforslaget kan du laste ned her.


Vi ber privatpersoner, interesseorganisasjoner, lag og foreninger som har opplysninger og synspunkter til innholdet i planprogrammet kontakte oss.
Høringsfristen for merknader/kommentarer er satt til 28.juni 2021.