Kommunedelplan for Øyer Sør ble sist vedtatt i 2007. Planen er under revisjon og skal nå opp til 1. gangs behandling i kommuneplanutvalget og kommunestyret, henholdsvis 7. og 22. juni 2022. Deretter vil planen bli lagt ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Saksfremlegg og vedlegg finner du her.