Program:

  • Velkommen ved ordfører
  • Presentasjon av deltakerne og dialog om kveldens tema v/Frivillighet Norge 
  • Om frivillige organisasjoners betydning som nærmiljøbygger 
  • Fakta om frivillighet
  • Frivillighetspolitikk, samspill og samarbeid mellom frivilligheten og kommunen 
  • Hvordan skape større rom for frivillighet i kommunen? 
  • Kafedialog der organisasjonene kan komme med innspill som beskriver egne utfordringer, ressurser og kommunens rolle som tilrettelegger i samarbeid og kontakt med frivilligheten. 
  • Oppsummering 
  • Veien videre 

 

Påmelding:

For å kunne klargjøre salen best mulig ønsker vi å vite hvor mange som kommer. Det er ikke noe tak på hvor mange som kan komme fra hver forening.

Påmelding kan gjøres enten via mail til eli.eriksrud@oyer.kommune.no, via https://www.facebook.com/events/2379856588910687/ eller du kan ringe 61 26 81 00

 

Velkommen!