Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen. Anders Brabrand er ansatt som kommuneoverlege i Øyer kommune.

Mobil: +47 990 45 124
E-post: anders.brabrand@oyer.kommune.no