Med bakgrunn i nasjonale råd og regler for smittevern er ikke møtet åpent for publikum.

Møtet kan følges på Web-overføring via kommunens hjemmeside;
https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3