Ei styrings- og prosjektgruppe har utarbeidet et høringsutkast som er sendt diverse råd, lag og foreninger. Høringsfristen er 29.5.2016.

Det blir arrangert åpne møter:

Samfunnshussalen, Tingberg – tirsdag 24.5. klokka 19.00

Samfunnshussalen, Tretten – onsdag 25.5. klokka 19.00

Ordfører innleder til dialog, spørsmål og innspill. Det serveres kringle og kaffe.

Velkommen!

 

Høringsbrevet fra Øyer kommune finnes her.

Høringsutkast til sluttrapport finnes her.