Møtet avholdes på Teams.

Opptak legges ut i etterkant.