Regulert for inntil 14 boenheter (tomannsbolig/rekkehus).

Interesserte utbyggere bes ta kontakt med Øyer kommune.

Kart