I tillegg til de ca 20 sangelevene vil også 2 teaterelever bidra som konferansierer. 

Sangelevene ønsker å reise til Oslo på studietur over nyttår - en gave til dette formålet kan gis ved inngang/utgang (husk KONTANTER).

Velkommen til julefred og Lucianatt.