Vår konstituerte rådmann Eli Eriksrud har nå kommet godt i gang med sine nye oppgaver. Hun er Øyers første kvinne i rollen, og er konstituert i stillingen til ansettelsesprosessen er ferdig og ny rådmann er på plass.

Eli har arbeidet i kommunen i mange år og har blant annet vært både økonomisjef og kommunalsjef.