Knut Arne Høyesveen

Avdelingsleder byggesak

E-post: Knut.Arne.Hoyesveen@oyer.kommune.no

Telefon sentralbord: 61 26 81 00

Arbeidsområder: byggesaker, utslippstillatelser, bålbrenning, forhåndskonferanser.

 

Bjarne Sivertsen

Byggesaksbehandler

E-post: Bjarne.Sivertsen@oyer.kommune.no

Telefon sentralbord: 61 26 81 00

Arbeidsområder: byggesaker, konsesjonssøknader.

 

Synne Graue Emmerhoff

Rådgiver byggesak og tilsynsleder

E-post: synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no

Telefon sentralbord: 61 26 81 00

Arbeidsområder: byggesaker, ulovlighetsoppfølging, tilsyn, klagebehandling.

 

Anette Lien Sponberg

Byggesaksbehandler

E-post: anette.lien.sponberg@oyer.kommune.no

Telefon sentralbord: 61 26 81 00

Arbeidsområder: byggesaker.