Telefon nr. servicetorget: 61 26 81 00

E-post adresse: postmottak@oyer.kommune.no 

Postadresse:

Øyer Kommune, Eiendomsskatt
Postboks 4
2637 Øyer