Aurvoll skole

Sekretær
Marianne Stenersen
marianne.stenersen@oyer.kommune.no
Tlf: 611 01 929

 

Bolig og eiendom

Vaktmester
Ole Christian Mathisen
ole.christian.mathisen@oyer.kommune.no
Tlf: 612 68 100

Helse og familie

Assistent
Mai-Lise Steinsli
mai-lise.steinsli@oyer.kommune.no
Tlf: 612 68 100

Hjemmebaserte tjenester

Tjenesteleder
Marius Ludvigsen
marius.ludvigsen1@oyer.kommune.no
905 70 464
 

 

Kultur- og fellesfunksjoner

Aktivitetskoordinator
Hilde Odden Rom
hilde.odden.rom@oyer.kommune.no
Tlf: 997 07 025

Miljøtjeneste og bofellesskap

Tjenesteleder
Kristina Kvarberg
kristina.kvarberg@oyer.kommune.no
Tlf: 610 56 100

Mosjordet barnehage

Tjenesteleder
Birgitte Moe 
birgitte.moe@oyer.kommune.no
Tlf: 611 01 904

Plan og utvikling

Tjenesteleder
Øystein Jorde
oystein.jorde@oyer.kommune.no
Tlf: 612 68 100

Solvang skole

Rektor
Silje Bech-Hanssen
silje.bech-hanssen@oyer.kommune.no
Tlf: 612 77 810

Veg, vann og avløp

Tlf: 612 68 100

Vidarheim barnehage

Assisterende styrer
Monika Brügger
monika.brugger@oyer.kommune.no
Tlf: 611 01 934

Øyer helsehus

Tjenesteleder
Anette Wille
anette.wille@oyer.kommune.no
Tlf: 469 16 823

Øyer ungdomsskole

Rektor
Anne Berit Nomerstad
anne.berit.nomerstad@oyer.kommune.no
611 01 916