Fylkesmannen i Innlandet har inngått samarbeid med kommunene i Midt-Gudbrandsdal. Dermed kan barn i alle kommuner i Innlandet ha et sted å ringe og snakke med en voksen.
Tjenesten med en kontakttelefon for barn og unge er gratis for kommunene som vil benytte seg av opplegget.

Telefonnummer 468 80 063
Åpningstid er fra 8-18 på hverdager

Tilbud for alle barn
I Nord-Gudbrandsdal og Midt-Gudbrandsdal har det nå gått to uker siden de første smittetilfellene ble bekreftet, på Vinstra og Otta. Sjukdomsutbruddet har raskt fått veldig store ringvirkninger som berører både liten og stor. I begge regioner har barna siden mandag hatt et sted å ringe med spørsmål og engstelser rundt det som skjer.

For å ha et tilbud til barn i hele Innlandet, har Fylkesmannen inngått samarbeid med Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron sin tjeneste.
Målgruppen for tilbudet er barn og ungdom opp til 18 år, og telefonen er betjent fra PPT tjenesten i Midt-Gudbrandsdal

Barn og unge er det viktigste vi har

Fylkesmannen er opptatt av både sårbare barn og alle de andre barna og ungdommer som får hverdagen snudd på hodet. Å gi dem et lavterskel-tilbud hvor de kan ringe og finne en trygg voksen å snakke med, er viktig nå.

«Barn og unge er det viktigste vi har, for Fylkesmannen ønsker vi å legge til rette for at barna våre har noen å snakke med, og noen å spørre», sier Eli Blakstad, velferdsdirektør hos Fylkesmannen i Innlandet.

Fylkesmannen ber alle om å ta vare på de mest utsatte barna blant oss. Fylkesmannen i Innlandet tok før helga initiativ til at barnevernsansatte må sees på som en del av samfunnskritiske bemanning slik at de kan gå på jobb. Dette fikk vi nasjonale myndigheter med på.

Les mer om dette her: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/om-oss/vare-publikasjoner/bloggartikler/en-helt-spesiell-mandag/