Kl. 11.00
Politiet har klarert området for tilbakeflytting (kl. 10.40), og beboerne kan flytte hjem. Det er ikke farbart med bil i Korketrekkeren eller Lassesætervegen, ferdsel må skje til fots. Gravemaskin har startet med utbedringer øverst i Korketrekkeren, og jobber seg nedover.

Foto: Terje Lisødegård/GD.no