Det er koronasmitte på Solvang skole. På grunn av høyt fravær i personalet klarer ikke skolen å opprettholde forsvarlig drift. Det vil derfor bli hjemmeskole for 5.-7.trinn på Solvang torsdag og fredag denne uka. 1.-4.trinn møter som vanlig på skolen. 

Foresatte får mer informasjon direkte fra skolen.