Barn og ungdom mellom 12 – 15 år, kan nå vaksineres med dose 2 dersom de og deres foresatte ønsker det. Det må ha gått minst 8 uker siden de fikk dose 1 for at vi kan sette dose 2. Dersom de har hatt korona minimum tre uker etter første dose, skal de ikke ha flere vaksinedoser.
 
Barn mellom 5 – 11 år, kan vaksineres med en eller to doser dersom deres foresatte ønsker det. 
 
Barn under 12 år som har hatt korona regnes for å ha god beskyttelse, men de kan få en vaksinedose hvis foresatte ønsker dette.  
 
Hvis barna allerede har hatt korona vil det redusere behovet for vaksinedoser. Det må gå minst 12 uker fra de er friske etter koronainfeksjon til barna får koronavaksine.  
 
For koronavaksinasjon av barn og ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar.  
 
NB: Samtykkeskjema må tas med til vaksinasjon. Gjelder både ved 1. og 2. gangs vaksinering. Vi kan ikke sette vaksine hvis samtykkeskjemaet ikke er fylt ut. 
 
Vaksineringen vil foregå som drop-in på følgende tidspunkt:
 
Solvang skole den 14/2 kl. 1500-1700 
Tretten Samfunnshus den 15/2 kl. 1500-1700
 
Dersom tidspunktene ikke passer, eller det er ønske om individuell avtale, vennligst ta kontakt med Øyer helsestasjon på tlf. 94786463.