Alle som har alvorlig svekket immunforsvar anbefales å ta oppfriskningsdose. Dette betyr at de skal ha en oppfriskningsdose i tillegg til den 3. dosen i grunnvaksinasjonen som er anbefalt. 
Til personer med alvorlig svekket immunforsvar kan oppfriskningsdosen gis allerede tre måneder etter siste dose i grunnvaksinasjonen, det vil si tre måneder etter den 3. dosen.
Det er ikke nødvendig med ny vurdering av spesialisthelsetjenesten, men pasienten kan ta med samme dokumentasjon som sist gang og møte opp på drop-in tidspunktene. 
 
For ytterligere informasjon: