SMS med tilbud om vaksine etter alder ble sendt ut med bakgrunn i en uttrekksliste fra folkeregisteret. Denne listen mottok kommunen før nyttår, og tok derfor med seg de som fylte 65 år i 2020.

De som fyller 65 år i 2021 får også tilbud om vaksine i gruppe 4. Dere vil i løpet av kort tid motta en sms med tilbud om vaksine.

 

Fastlegene i Øyer jobber fortløpende med å kartlegge pasienter i risikogruppene og tilby vaksine til disse.

Har du fastlege i en annen kommune og tilhører en av risikogruppene? Registrer deg for vaksine ved å sende en SMS med kodeord ØYER og informasjon til 2097 eller registrer deg her: https://helserespons.no/web/oyer/andrehenvendelser/ .

 

Status vaksinering:

Rekkefølge Status
1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper Fullvaksinerte
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper* De fleste har fått dose 2
3. Alder 75-84 år I underkant av 1/3 har fått dose 1.

*unntak er helsepersonell, der kun et fåtall har fått vaksine enda. 

Videre følger vi prioriteringslisten så snart vi mottar vaksiner.