Å bli alvorlig kreftsyk forandrer alt. Den aller beste følelsen i livet er å få vite at man skal leve videre. Med din hjelp kan flere få oppleve den følelsen. I dag overlever syv av ti nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Eksempel på dette er bukspyttkjertelkreft og lungekreft. To av ti overlever lungekreft og færre enn én av ti overlever bukspyttkjertelkreft.  Ofte oppdages disse kreftformene for sent, og behandlingen som eksisterer er ikke god nok. Det skyldes blant annet for lite kunnskap.  Du kan lese mer her: www.krafttakmotkreft.no 

Slik gir du din støtte:  

Gave på Vipps:  
 
Du kan gi din gave til en av disse komitéene:  
Tretten bygdekvinnelag: 441060 
Øyer bygdekvinnelag: 441064 
 
Digital bøsse:  
Du kan også gi din gave på vår digitale bøsse. Finn den digitale bøssen du vil gi til her:   https://innsamling.kreftforeningen.no/kmk2021  
 
Hva går pengene til?  
Pengene som samles inn til årets Krafttak mot kreft skal gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever kreftformer som i dag få overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.  
 Les mer om Kjell fra Hamar som overlevde kreftformen 3 av 4 dør av: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/kjell-60-overlevde-kreftformen-3-av-4-dor-av/ 
 
Hva er Krafttak mot kreft?  
Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon  
Aksjonen foregår i uke 10 i 2021   
Pengene fra aksjonen går uavkortet til kreftforskning  
Hvert år velges det et tema for aksjonen som pengene går til  
Du kan støtte aksjonen ved å gi penger eller være bøssebærer  
  
Tusen takk for din støtte!