Hver av de samarbeidende kommunene i Helseregion Sør-Gudbrandsdal har egne kreftkontaker.

Gjennom Fagteam Lindrende Behandling er det etablert et formalisert samarbeid mellom kreftkontaktene, kreftkoordinator og den interkommunale intermediæravdelingen ved Lillehammer Helsehus. Nedenfor følger kontaktinformasjon til din kreftkontakt og til den interkommunale kreftkoordinatoren.

Øyer:

Kreftkontakt: Marit Linnerud

Mail: Marit.linnerud@oyer.kommune.no

Tlf.: 469 41 850

Interkommunal:

Kreftkoordinator: Marie Myklebø

Mail: marie.myklebo@lillehammer.kommune.no

Tlf: 953 66 242