Kreftkoordinator kan hjelpe med

 • Råd og veiledning som er knyttet til diagnosen, behandling, rehabilitering, lindrende omsorg og omsorg ved livets slutt.
 • Hjelp til å lindre symptomer og plager.
 • Gi informasjon om kommunens tjenestetilbud
 • Hjelp til å koordinere tilbud og tjenester i og utenfor kommunen.
 • Være et bindeledd og en støtteperson mellom de ulike tjenestenivåene.
 • Bidra til at pasient og pårørende kan mester sin hverdag best mulig ved å finne løsninger på oppståtte problemer.

Kreftkoordinator samarbeider med

 • Fastlege
 • Hjemmetjenesten
 • Øyer helsehus
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Helsestasjon
 • Psykiatrisk team
 • NAV
 • Frisklivsentralen
 • Sosionom
 • Palliativt team SIHL
 • Sykehusene (regionalt og nasjonalt)
 • Stråleenheten Gjøvik
 • Kreftsykepleiere og palliative sykepleiere i Oppland via sykepleienettverket for kontaktsykepleiere for alvorlig syke.

Kontakt

Tilbudet gjelder for de som bor hjemme eller på institusjon, og for de pårørende. Det er et lavterskeltilbud som er gratis. Det vil si at alle kan ta kontakt, enten det er pasienten selv, pårørende, venner, fastlegen eller spesialisthelsetjenesten. Det kreves ingen henvisning.

 • Kreftkoordinator Marit Linnerud, kan treffes mandager og tirsdager mellom kl 08.00- 15.00.
  Mobil +47 469 41 850.
  E-post: Marit.Linnerud@oyer.kommune.no (skal ikke inneholde personopplysninger).

  Besøksadresse: Øyer Helsehus, Kjørkjebakken 11, 2635 Tretten.
   
 • Ressurssykepleier Hanne Gråv, Hjemmetjenester, mobil +47 947 88 893
 • Ressurssykepleier Tor-Erik Bjerkestuen, Øyer helsehus, mobil +47 418 66 880