Tid: Fredag 21. februar klokka 20.00

Sted: Sør-Tretten samdriftsfjøs

Arrangører: Øyer Tretten Bondelag, Øyer Tretten Bonde- og småbrukarlag, Øyer Tretten Skogeierlag og Øyer folkebibliotek.

Bokprogrammet er støttet av Nasjonalbiblioteket «Den kulturelle nistepakka».

Til høyre på siden finner du annonsen med nærmere informasjon.