Kriseledelse vil bli satt på nytt, dersom behovet oppstår.