Alarmtelefonen for barn og unge

Noen opplever dessverre omsorgssvikt, overgrep og vold hjemme. Er du en av dem eller kjenner du noen som lever under slike forhold?
Ring Alarmtelefonen på 116 111 - de vil hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil!
Telefonen er døgnbemannet
Gå til nettstedet

Distriktspsykiatrisk senter, Sykehuset Innlandet

Tlf. 06200

Gå til nettstedet

Giftinformasjonen

Ved mistanke om forgiftning
Tlf. 22 59 13 00 
Telefonen er døgnbemannet
Gå til nettsted

Gudbrandsdal krisesenter

Tlf. 61 27 92 20
Mobil 414 81 220

Gå til nettstedet

Kirkens SOS

Tlf. 22 40 00 40
Telefonen er døgnbemannet
Gå til nettstedet

Kommunal kriseledelse

Ved satt kriseledelse i kommunen kan kriseledelsen nås på følgende telefonnummer:

Kommunens beredskapstelefon: 917 99 859

Kommunens satelittelefon: 00 881 621 442 066

Pårørendetelefon: informeres direkte ved hendelse

Mental Helses hjelpetelefon

Tlf. 116 123
Telefonen er døgnbemannet
Gå til nettstedet

Seksuelle overgrep

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende.
Tlf. 800 57 000
Telefonen er døgnbemannet

Gå til nettstedet

Vern for eldre

Tlf. 800 30 196
Telefonen er døgnbemannet
Gå til nettstedet

Ungdomstelefonen

Ungdom svarer på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet.
Tlf. 400 00 777
Telefonen er bemannet alle dager 18.00 - 22.00, unntatt lørdag.
Gå til nettstedet