Kommunedirektør mottar fortjenestemedalje
Ordfører Jon Halvor Midtmageli og tidligere kommunedirektør Ådne Bakke