KS - medalje tildeles tilsatte som, når de slutter i kommunens tjeneste har en sammenhengende tjeneste på 25 år eller mer, og samtidig har gjort en samfunnsnyttig innsats til betydning for kommunen.

Her nevnes noen av Grethes mangeårige meritter: Hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Øyer, leder i prøvenemnda for omsorgsfag/helsefag i Oppland, leder i Tretten Sanitetsforening, støttekontakt, medlem i sangkor, foruten en rekke verv og oppgaver innenfor kommunale, politiske og frivillige organer og organisasjoner.

Grethe fyller på alle måter vilkårene for tildeling av KS - hedersmedalje og vi gratulerer!

KS hedersmedalje

Foto: Christian Hoff.