Her er ordførerens tale til jubilanten:

Kjære Arne

Gratulerer med 70-årsdagen!

Det er ei stor ære for meg på vegne av Øyer kommune å tildele deg KS-medaljen. KS-medaljen kan tildeles tilsatte som har utført en fortjenestefull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune. Det er krav om 25 års tjenestetid.

Du overgår langt disse krav.

Arne, du har 40 års tjenestetid i Øyer kommune, fantastisk.

Etter endt lærerutdanning, senere med tilleggsfag, startet du opp som lærer i Øyer, arbeidet deretter på skolekontoret og vikarierte som skolesjef, før du begynte i sentraladministrasjonen med ulike funksjoner. Kjært barn har mange navn, i senere år er tittelen personalrådgiver, snart på overtid.

Stabil, trofast, lun humor, stor fagkunnskap, engasjert, frisk og sprek beskriver deg.

Du har også gjort en frivillig innsats langt utover det vanlige, jeg nevner din innsats i ØTI/NIF lokalt, idrettskrets og regionalt, du har hatt en rekke idrettsverv i mere enn 20 år, bl. a. leder i ØTI. Videre din innsats for Øyer sangkor, leder 6 år og fortsatt medlem, studiesekretær i Øyer-Tretten friundervisning og du har gjort din innsats for Granrudmoen Vel og flerbrukshusets venner.

Du er en verdig mottager av KS-medaljen. Takk for stor innsats!

Gratulerer med dagen.

Lykke til videre.

Skal hilse fra rådmann som er ferierende og kommunalsjef.

Arne Skogli KS-medalje 2014 Overrekkelse.jpg