Kulturbyggmidlene er spillemidler øremerket kulturbygg som Oppland Fylkeskommune fordeler etter søknad årlig. I år hadde de 7.5 millioner til rådighet, og Øyer kommune stakk av med nesten halvparten. Les mer om tildelingen her: http://oppland.org/Politikk/Fylkesutvalget/Nyheter-fra-fylkesutvalget/Tilskudd-til-kulturbygg2/