Øyer kommune bruker Kulturnett Opplands "Hva skjer?" Vi oppfordrer alle til å legge inn sine arrangementer. 

"Hva skjer?" vises på kommunenes hjemmeside og kommer daglig i GD.

Hvis du har behov for hjelp eller veiledning ta konakt med Hilde Odden Rom.